Was ist Good Agricultural Practice?
Vorgeschrieben durch die rasante Leben unserer Zeit mit dem, Erhöhung der Einkommen und Bildungsniveau, erhöhte auch die Bedeutung einer sicheren Nahrungsaufnahme. Direkt von den Verbrauchern von landwirtschaftlichen Produkten, vor allem konsumiert, Wollen Sie sicher sein, dass die Sicherheit aller Lebensmittel sie kaufen geworden. Mit diesem Bewusstsein, landwirtschaftliche Produkte, sowohl direkt als auch, Um Sicherheit für die Verbraucher von verarbeiteten Lebensmitteln sowie die Ableitung von Vertrauen zu schaffen,, einige Systeme und die Notwendigkeit für die Etablierung von Standards ist die unvermeidliche worden.

Zu diesem Zweck, die World Trade Organization (Dto), Außenhandel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen, "Tier-und Pflanzengesundheit" für den Schutz von internationalen Standards für Lebensmittelsicherheit bildete ein Abkommen, enthält. Abkommen über sanitäre und phytosanitäre Maßnahmen (Sanitäre und phytosanitäre Maßnahmen - SPS-Abkommen)"Die erste Nahrung des Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP – Hazard Analysis Critical Control Points), die andere ist es, die landwirtschaftliche Produktion verwendet werden, "Good Agricultural Practice (İTU)Was bedeutet, "der GAP (Good Agricultural Practices)"Shooting. Das World Food Organization (FAO) der Good AgricuITUal Practice (İTU)'S und auf den Grundsätzen der gearbeitet. Zuhinterst, Avrupa Birliği ülkelerindeki büyük perakendeciler bir araya gelerek Avrupa Perakendeciler Ürün Çalışma Grubunu (EUREP) oluşturmuşlar ve 1999 yılında yaş meyve ve sebzede iyi tarım uygulamalarının esasları ile ilgili EUREPGAP (Avrupa Perakendeciler Ürün Çalışma Grubu İyi Tarım Uygulamaları) Protokolü’nü hazırlamışlardır.

Dünyada tarımına öncülük eden ülkelerin bu ilerleme çabaları, Türkiye’de de uluslararası alanda kabul görmüş çeşitli standartların izlenmesi ve uygulanmasını gerekli hale getirmiştir. Ülkemiz sahip olduğu iklim, toprak ve su koşulları ile tarımsal üretim için son derece avantajlı konuma sahiptir. Buna karşılık, üreticilerimizin babadan kalma üretim teknikleriyle üretimi gerçekleştirmeleri ve buna bağlı olarak da teknik hizmet almak konusundaki isteksizlikleri tarımsal üretimimizde birtakım sorunlar ortaya çıkartmıştır. Özellikle bilinçsiz zirai ilaç uygulamaları, tarımsal ürün ihracatımızda kalıntı sorunu yaşamamıza neden olmuştur. Ülkemizdeİyi Tarım Uygulamalarışartlarının, başta tarım danışmanlarımız olmak üzere, tüm sektör çalışanları tarafından benimsenip, doğru şekilde uygulanması ve uygulatılması, ülke tarımımızın geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. İyi Tarım Uygulamaları konusundaki gelişmeler sayesinde başta meyve-sebze üretimimiz olmak üzere, tarımsal üretimimizin tamamı ve ihracatımız iç ve dış pazarda rekabet şansını yakalayacaktır. Dış pazara güvenli ürün sunulurken, ülkemiz insanının da sağlıklı ve güvenilir ürün tüketmeleri böylece sağlanacaktır. iyi Tarım Uygulamaları konusunda ülkemizin gerekli ilerlemeyi sağlaması, meslekte çalışan ziraat mühendislerinin ve üreticilerin konudaki eğitimleri ve bilgilendirilmeleri ile mümkün olacaktır.

İyi Tarım Uygulamaları (ITU) FAO tarafından, “tarımsal üretim sisteminin sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlık ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için uygulanması gereken işlemler” olarak tanımlanmaktadır. İyi Tarım Uygulamalarının amacı insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek üretimin yapılmasıdır. Bunun için İTU, Zararlılarla Entegre Mücadele (Integrated Pest Management, IPM) ve Entegre Ürün Yetiştiriciliği (Integrated Crop ManagementICM) tekniklerinin, üretimde birlikte uygulanmasını önermektedir.

Üretim sonrası hasat ve depolamada hijyenik koşulların sağlanması ve ürüne herhangi bir bulaşmanın önlenmesi amacıyla Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (Hazard Analysis Critical Control Point – HACCP) ilkelerinden yararlanılmaktadır.

İyi Tarım Uygulamaları ile tarımsal üretimde kalite, tarımsal üretimin yapıldığı çevre ve üretimde çalışanların refahı da göz önünde bulundurulduğundan;
• ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,
• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi,
• OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartları da kullanılmaktadır.

So wird das Produkt in Übereinstimmung mit den Anforderungen der guten landwirtschaftlichen Praxis erhalten, Chemikalien für den Menschen gesundheitsschädlich, nicht enthalten mikrobiologische, physikalische und bleibt der; belasten die Umwelt und ist ohne Schaden für die natürliche Gleichgewicht hergestellt; nachteilig bei der Herstellung von Mensch und anderen Lebewesen betroffen; produziert und konsumiert wird in Übereinstimmung mit den Gesetzen des Landes landwirtschaftlich Dokument erzeugt wird, durch die gewährleistet.